WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > WYBORY

WYBORY

Wybory Samorządowe 2018

 

 

OGŁOSZENIA

LP.   Z DNIA W SPRAWIE
1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 13.08.2018 O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 13.08.2018 O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej 13.08.2018 o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
4. Wniosek 13.08.2018 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
5. Wniosek 13.08.2018 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
6. Zarządzenia Burmistrza nr 121/B/2018 16.08.2018 podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
7. Obwieszczenie Burmistrza
24.08.2018 podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze
8. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
12.09.2018 o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
w Jaworzynie Śląskiej
9. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworzynie Śląskiej 12.09.2018 powołania pełnomocnika do spraw informatyki
10. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworzynie Śląskiej 12.09.2018 wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
11. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworzynie Śląskiej 12.09.2018 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
12. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
18.09.2018 o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
w Jaworzynie Śląskiej
13. Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 21.09.2018 o numerach i granicach obwodów głosowania
14. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
25.09.2018 o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
w Jaworzynie Śląskiej
15. Informacja Komisarza Wyborczego
25.09.2018 dodatkowych zgłoszeń kandydatów
16. Postanowienie Komisarza Wyborczego
01.10.2018 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
17. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
02.10.2018 informacja o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Jaworzyny Śląskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
02.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
04.10.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
19.10.2018 o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
w Jaworzynie Śląskiej
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Informacje sporządził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje wprowadził do BIP:

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

20.08.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |