WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

MARZEC 2021

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 29/B/2021 01.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
2. 30/B/2021 08.03.2021 powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030
3. 31/B/2021 10.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
4. 32/B/2021 12.03.2021 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
5. 33/B/2021 15.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
6. 34/B/2021 19.03.2021 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
7. 35/B/2021 22.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
8. 36/B/2021 24.03.2021 zasad gospodarowania paliwem w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jaworzyna Śląska
9. 37/B/2021 29.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
10. 38/B/2021 30.03.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2020 rok
11. 39/B/2021 30.03.2021 przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gmina Jaworzyna Śląska za 2020 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
12. 40/B/2021 31.03.2021 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nie ruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
13. 41/B/2021 31.03.2021 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
14. 42/B/2021 31.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.03.2021 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |