WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

LUTY 2021

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 15/B/2020 03.02.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
2. 16/B/2020 03.02.2021 powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy
3. 17/B/2020 04.02.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
4. 18/B/2020 08.02.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert
5. 19/B/2020 08.02.2021 obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej, działka Nr 473
6. 20/B/2020 09.02.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
7. 21/B/2020 15.02.2021 przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w obrębie Stary Jaworów na okres 3 lat Gminie Świebodzice
8. 22/B/2020 16.02.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
9. 23/B/2020 22.02.2021 przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za 2020 rok
10. 24/B/2020 22.02.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
11. 25/B/2020 23.02.2021 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2020 r. wraz z informacją dodatkową
12. 26/B/2020 25.02.2021 przedłożenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, udziału Gminy we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Milikowicach przy ulicy Spacerowej 12
13. 27/B/2020 25.02.2021 przedłożenia sprawozdania z wykonania plany finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za 2020 rok
14. 28/B/2020 25.02.2021 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.02.2021 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |