WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

MARZEC 2020

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 26/B/2020 03.03.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
2. 27/B/2020 04.03.2020 wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) przy realizacji płatności zobowiązań opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT)
3. 28/B/2020 04.03.2020 wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
4. 29/B/2020 06.03.2020 przeznaczenia do oddania użycia lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Jaworzyna Śląska
5. 30/B/2020 10.03.2020 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2019 r. wraz z informacją dodatkową
6. 31/B/2020 17.03.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
7. 32/B/2020 20.03.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
8. 33/B/2020 17.03.2020 zakazu wstępu na teren szkół, przedszkoli i placówek osobom niebędącym ich pracownikami oraz wyłączenia z użytkowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk i innych obiektów stanowiących mienie gminy
9. 34/B/2020 23.03.2020 zmiany zarządzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Nr 11/KU/2011 z 12.09.2011r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
10. 35/B/2020 24.03.2020 zatwierdzenia sprawozdania z rocznego planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2019 rok
11. 36/B/2020 25.03.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
12. 37/B/2020 26.03.2020 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
13. 38/B/2020 31.03.2020 przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2019 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
14. 39/B/2020 31.03.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.03.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |