WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

LUTY 2020

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 13/B/2020 05.02.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
2. 14/B/2020 07.02.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
3. 15/B/2020 07.02.2020 określenia zasad przyznawania dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Śląska oraz rozliczenia tych dotacji
4. 16/B/2020 07.02.2020 powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5. 17/B/2020 07.02.2020 podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
6. 18/B/2020 11.02.2020 przeznaczenia do najmu garażu, położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Adama Mickiewicza
7. 19/B/2020 14.02.2020 nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej
8. 20/B/2020 20.02.2020 przeznaczenia gruntu położonego w obrębie wsi Nowice do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargowym
9. 21/B/2020 24.02.2020 przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za 2019 rok
10. 22/B/2020 24.02.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
11. 23/B/2020 25.02.2020 sprzedaży samochodu służbowego, strażackiego marki FORD VHL 
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

05.02.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |