WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

STYCZEŃ 2020

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 1/B/2020 02.01.2020 ustalenia planu finansowego Gminy Jaworzyna Śląska na 2020 r.
2. 2/B/2020 10.01.2020 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert przez podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego w 2020 roku oraz określenia regulaminu jej pracy.
3. 3/B/2020 10.01.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
4. 4/B/2020 20.01.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
5. 5/B/2020 23.01.2020 zmiany zarządzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Nr 143/b/2019
6. 6/B/2020 27.01.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
7. 7/B/2020 29.01.2020 sprzedaży samochodu służbowego, strażackiego marki FORD VHL
8. 8/B/2020 30.01.2020 ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska
9. 9/B/2020 30.01.2020 Podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworzyna Śląska, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
10. 10/B/2020 30.01.2020 przedłożenia materiałów do opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r.
11. 11/B/2020 30.01.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
12. 12/B/2020 30.01.2020 organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.01.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |