WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

GRUDZIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 136/B/2019 02.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2. 137/B/2019 06.12.2019 wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości
3. 138/B/2019 09.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
4. 139/B/2019 11.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
5. 140/B/2019 12.12.2019 przekazanie środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie
6. 141/B/2019 16.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
7. 142/B/2019 18.12.2019 ogłoszenia otwartych konkursów ofert
8. 143/B/2019 18.12.2019 przeprowadzania inwentaryzacji
9. 144/B/2019 18.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10. 145/B/2019 20.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11. 146/B/2019 24.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12. 147/B/2019 31.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13. 148/B/2019 31.12.2019 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.12.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |