WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

PAŹDZIERNIK 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 113/B/2019 01.10.2019 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, położonego na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
2. 114/B/2019 02.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
3. 115/B/2019 03.10.2019  uchylenia Zarządzenia Nr 93/B/19 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
4. 116/B/2019 03.10.2019  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pasiecznej
5. 117/B/2019 03.10.2019  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starym Jaworowie
6. 118/B/2019 04.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
7. 119/B/2019 08.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
8. 120/B/2019 10.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
9. 121/B/2019 15.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10. 122/B/2019 16.10.2019  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Jaworzynie Śląskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymii oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
11. 123/B/2019 21.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12. 124/B/2019 24.10.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13. 125/B/2019 28.10.2019  przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Jaworzyna Śląska
14. 126/B/2019 31.10.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.10.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |