WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

SIERPIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 84/B/2019 01.08.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2. 85/B/2019 06.08.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
3. 86/B/2019 07.08.2019  nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Witkowie
4. 87/B/2019 08.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
5. 88/B/2019 14.08.2019  przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym roku przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
6. 89/B/2019 14.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
7. 90/B/2019 14.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
8. 91/B/2019 14.08.2019  podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
9. 92/B/2019 20.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
10. 93/B/2019 21.08.2019  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pasiecznej.
11. 94/B/2019 23.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12. 95/B/2019 28.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
13. 96/B/2019 30.08.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.08.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |