WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

LIPIEC 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 69/B/2019 03.07.2019  powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach"
2. 70/B/2019 05.07.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
3. 71/B/2019 09.07.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
4. 72/B/2019 16.07.2019  przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za pierwsze półrocze 2019 roku
5. 73/B/2019 16.07.2019  ogłoszenia otwartych konkursów ofert
6. 74/B/2019 17.07.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
7. 75/B/2019 18.07.2019  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anety Besser zatrudnionej w Przedszkolu Samorządowym Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela
8. 76/B/2019 19.07.2019  przedłożenia sprawozdania z wykonania plany finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za pierwsze półrocze 2019 roku
9. 77/B/2019 19.07.2019  zmiany zarządzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Nr 164/B/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji wniosków o przyznanie dotacji z tytułu wymiany pieców węglowych na inne ekologiczne źródła ogrzewania
10. 78/B/2019 22.07.2019  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Bolesławice na działce Nr 125/2
11. 79/B/2019 23.07.2019  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
12. 80/B/2019 23.07.2019  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
13. 82/B/2019 25.07.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
14. 83/B/2019 30.07.2019  dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.07.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |