WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

MARZEC 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 23/B/2019 01.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2. 24/B/2019 05.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
3. 25/B/2019 05.03.2019 przedłożenia sprawozdania z rocznego planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2018 r. wraz z informacją dodatkową
4. 26/B/2019 05.03.2019 podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
5. 27/B/2019 07.03.2019 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
6. 28/B/2019 08.03.2019 przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej
7. 29/B/2019 14.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
8. 30/B/2019 14.03.2019 powołania Pana Adriana Szewczyka na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej
9. 31/B/2019 15.03.2019 powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat
10. 32/B/2019 19.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11. 33/B/2019 22.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
12. 34/B/2019 26.03.2019 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
13. 35/B/2019 27.03.2019 zatwierdzenia sprawozdania z rocznego planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2018 r.
14. 36/B/2019 27.03.2019 powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
15. 37/B/2019 28.03.2019 przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2018 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.03.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |