WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Zarządzenia Burmistrza

PRAWO LOKALOWE

 Zarządzenia Burmistrza

 

 

LUTY 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 14/B/2019 06.02.2019 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej formie przetargu, położonej w obrębie wsi Bolesławice na działce nr 125/2
2. 15/B/2019 11.02.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzynie Śląskiej
3. 16/B/2019 11.02.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
4. 17/B/2019 13.02.2019 przedłożenia materiałów do opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r.
5. 18/B/2019 18.02.2019 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku oraz określenia regulaminu ich pracy
6. 19/B/2019 19.02.2019 przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej za 2018 rok
7. 20/B/2019 22.02.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
8. 21/B/2019 22.02.2019 wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Jaworzyna Śląska
9. 22/B/2019 27.02.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

11.02.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |