WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 19 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej
budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej, ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się
V sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej na rok 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/24/18 z dnia 17.04.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska w prawo własności tych gruntów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołów nr II/18 z dnia 29.11.2018 r., nr III/18 z dnia 28.12.2018 r. oraz nr IV/19 z dnia 18.01.2019 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

13.02.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |