WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 28 marca 2019 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej
budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się
VI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności organizacji pozarządowych za 2018 r.
 3. Informacja o działalności świetlic środowiskowych za 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Jaworzyna Śląska Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice – Nowice – Piotrowice Świdnickie, w km 3+840-7+610 /Intensywne opady deszczu w dniu 10.05.2018r./”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji i Rady Miejskiej za 2018 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Przyjęcie protokołu nr V/19 z dnia 19.02.2019 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 


 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

13.02.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |