WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych

 

Dnia 29 listopada 2018 r. o godz. 15:00,
w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/62/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Jaworzynie Śląskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/40/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Piotrowice Świdnickie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości różnych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/49/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 17. Zakończenie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

15.11.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |