WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 9 marca 2021 r. o godz. 15:00, w Hali Sportowo-Edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jaworzyna Śląska oraz Milikowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Nowy Jaworów i Nowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. o kwotę 2 331 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu nr XXIII/20 z dnia 26.11.2020 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.03.2021 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |