WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 13 lutego 2020 r. o godz. 8:00
 w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
 przy ul. Powstańców 3, odbędzie się XVII
 sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.      

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Jaworzyna Śląska”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na terenie, której powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
  5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

10.02.2020 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |