WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w Hali Sportowo-Edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety Sp. z o.o.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/52/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącej trybu i harmonogramu prac opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
  8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.08.2021 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |