WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 14:00,
 w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
 przy ul. Powstańców 3,  odbędzie się
 XIV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Oświata gminna na tle powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

25.11.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |