WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych

 

 

Dnia 28 września 2017 r. o godz. 15.00, w świetlicy wielofunkcyjnej
przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie, ul. Wyzwolenia 22,
odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stan bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego.
3. Informacja o działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl. za 2016 r.
4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
5. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śl. Spółka z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Jaworzyna Śląska służebnościami gruntowymi i przesyłu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaworzyna Śląska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/62/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na stałe obwody głosowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/48/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Przyjęcie protokołów nr XXX/17 z dnia 12.06.2017 r. i XXXI/17 z dnia 09.08.2017 r.
17. Sprawy różne (głos mieszkańców).
18. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

22.09.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |