WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych


  

 

Dnia 29 marca 2017 r. o godz. 15.00, na terenie obiektu wielofunkcyjnego
przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej,
odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o działalności świetlic środowiskowych za 2016 r.
3. Informacja o działalności organizacji pozarządowych za 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworzyna Śląska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. Przyjęcie protokołów nr: XXV z dnia 24.02.2017 r. oraz XXVI z dnia 20.03.2017 r.
16. Sprawy różne (głos mieszkańców).
17. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

22.03.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |