WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 15:00
w Hali Sportowo-Edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się
XX sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z miejscem wykonywania zadań w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XXXIII/52/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XXXII/36/13 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XLI/26/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Z up. Przewodniczącego Rady
Katarzyna Chmielowiec
Wiceprzewodnicząca Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

18.06.2020 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do górya>  |