WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Skład Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Młodzieżowa Rada Miejska

 
  •   Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej

       strona internetowa Młodzieżowej Rady Miejskiej - www.mrm.jaworzyna.net
  

   

 

 

Dnia 24 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00, w sali nr 5 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, odbędzie się I uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o wyborach – wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego MRM.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącej/go Młodzieżowej Rady Miejskiej: a) wybór Komisji Skrutacyjnej, b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącą/ego MRM, c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej/go Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
5. Wybór Wiceprzewodniczącej/go Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącą/ego MRM,
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/go Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
6. Sprawy organizacyjne i różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek


Informacje sporządził: 

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:

20.04.2015 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |