WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Kontrole zewnętrzne

URZĄD MIEJSKI

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniach 5-7 lutego 2020 r.


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzynie Śląskiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji projektu „Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride""


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


POBIERZ PLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

11.01.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |