WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Kontrole zewnętrzne

URZĄD MIEJSKI

 Kontrole zewnętrzne 

    Kadencja 2014-2018  | Kadencja 2010 - 2014  | Kadencja 2006 - 2010  |  Kadencja 2002-2006  |

 
Wystąpienie pokontrolne Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu
 
dotyczące kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. " „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ POKONTROLNY
 
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji.


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu spraw dotyczących dowodów osobistych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz polegających na prowadzeniu spraw dotyczących ewidencji ludności na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 03.10.2017 r. w Gminie Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
z czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektu „Szkoła z kluczem – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
z czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektu „Szkoła z kluczem – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu


POBIERZ PLIKINFORMACJA Z PRZEBIEGU KONTROLI
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
 
Informacja z przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przeprowadzonej w okresie od 12 października 2015r. do 16 grudnia 2015 r. w zakresie gospodarki finansowej Gminy Jaworzyna Śląska


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ KONTROLI
 
Archiwum zakładowe


POBIERZ PLIKWYSTĄPIENIE POKOONTROLNE WOJEWOWDY DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


POBIERZ PLIKINFORMACJA POKONTROLNA
 
dotycząca realizacji zadania "Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w Gminie Jaworzyna Śląska"


POBIERZ PLIKPROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 
Informacja z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzonej w dniach 20-21 stycznia 2015 r.


POBIERZ PLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.04.2008 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |