WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 MARZEC 2021

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XXV/1/21

09.03.2021 rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

2.

XXV/2/21

09.03.2021 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

3.

XXV/3/21

09.03.2021 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2021 roku.

4.

XXV/4/21

09.03.2021 nadania nazw ulic w miejscowości Jaworzyna Śląska oraz Milikowice.

5.

XXV/5/21

09.03.2021 zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Nowy Jaworów, Nowice i Pastuchów.

6.

XXV/6/21

09.03.2021 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. o kwotę 2 331 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

7.

XXV/7/21

09.03.2021 zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

8.

XXV/8/21

09.03.2021 ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.

9.

XXV/9/21

09.03.2021 dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

10.

XXV/10/21

09.03.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Damian Bytniewski

Data zamieszczenia:  

12.03.2021 r

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |