WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 LISTOPAD 2020

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XXIV/62/20

28.12.2020 zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2.

XXIV/63/20

28.12.2020 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. na lata 2021-2025 dotyczącego gminy Jaworzyna Śląska

3.

XXIV/64/20

28.12.2020 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

4.

XXIV/65/20

28.12.2020 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

5.

XXIV/66/20

28.12.2020 zmiany Uchwały nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

6.

XXIV/67/20

28.12.2020 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2021-2025

7.

XXIV/68/20

28.12.2020 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

8.

XXIV/69/20

28.12.2020 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r

9.

XXIV/70/20

28.12.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

10.

XXIV/71/20

28.12.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2021

11.

XXIV/72/20

28.12.2020 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

12.

XXIV/73/20

28.12.2020 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Damian Bytniewski

Data zamieszczenia:  

26.11.2020 r

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |