WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 STYCZEŃ 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XVI/1/20

14.01.2020 Uchwała nr XVI/1/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Jaworzyna Śląska”

2.

XVI/2/20

14.01.2020 Uchwała nr XVI/2/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3.

XVI/3/20

14.01.2020 Uchwała nr XVI/3/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na terenie, której powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

4.

XVI/4/20

14.01.2020 Uchwała nr XVI/4/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska w prawo własności tych gruntów.

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

17.01.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |