WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 GRUDZIEŃ 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XV/76/19

30.12.2019 zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28.12.2018 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

2.

XV/77/19

30.12.2019 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

3.

XV/78/19

30.12.2019 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

4.

XV/79/19

30.12.2019 przyjęcia lokalnego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży - uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

5.

XV/80/19

30.12.2019 zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągniecia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w ramach lokalnego programu stypendialnego

6.

XV/81/19

30.12.2019 określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych lub nagród pieniężnych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska za osiągnięte wyniki sportowe

7.

XV/82/19

30.12.2019 określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów oraz nagród pieniężnych za szczególne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej

8.

XV/83/19

30.12.2019 zmiany uchwały Nr XXX/39/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

9.

XV/84/19

30.12.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

10.

XV/85/19

30.12.2019 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

11.

XV/86/19

30.12.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2020

12.

XV/87/19

30.12.2019 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

13.

XV/88/19

30.12.2019 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

08.01.2020 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |