WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 PAŹDZIERNIK 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XIV/69/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/69/19 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2020.

2.

XIV/70/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/70/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

3.

XIV/71/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/71/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

4.

XIV/72/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/72/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2020 rok.

5.

XIV/73/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/73/19 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląskiej.

6.

XIV/74/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/74/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

7.

XIV/75/19

29.11.2019 w sprawie Uchwała nr XIV/75/19 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska.

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

29.10.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |