WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 PAŹDZIERNIK 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

XI/60/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/60/19 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28.12.2018 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

2.

XI/61/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/61/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska.

3.

XI/62/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/62/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

4.

XI/63/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska.

5.

XI/64/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/64/19 w sprawie zmiany w Uchwale nr XLIV/47/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

6.

XI/65/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/65/19 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Jaworzyna Śląska pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne "przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska - II etap".

7.

XI/66/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/66/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

8.

XI/67/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/67/19 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

9.

XI/68/19

29.10.2019 w sprawie Uchwała nr XI/68/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

29.10.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |