WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

 WRZESIEŃ 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

X/50/19

10.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Jaworzyna Śląska przez Gminę Świebodzice

2.

X/51/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/51/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska

3.

X/52/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/52/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia

4.

X/53/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/53/19 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXVIII/04/10 z dnia 08.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechy w gminie Jaworzyna Śląska

5.

X/54/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/54/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

6.

X/55/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/55/19 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

7.

X/56/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/56/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r

8.

X/57/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/57/19 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

9.

X/58/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/58/19 w sprawie odwołania skarbnika gminy

10.

X/59/19

10.09.2019 w sprawie Uchwała nr X/59/19 w sprawie powołania skarbnika gminy

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

12.08.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |