WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

MAJ 2019

LP.

NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE

1.

VII/17/19

30.05.2019 zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyć w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

2.

VII/18/19

30.05.2019 przyjęcia programu stypendialnego „Prymus” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

3.

VII/19/19

30.05.2019 określenia szczegółowych warunków udzielania i finansowania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska w ramach programu stypendialnego „Prymus”

4.

VII/20/19

30.05.2019 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska

5.

VII/21/19

30.05.2019 ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

6.

VII/22/19

30.05.2019 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7.

VII/23/19

30.05.2019 dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

8.

VII/24/19

30.05.2019 zmiany uchwały Nr XLII/40/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Piotrowice Świdnickie

9.

VII/25/19

30.05.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

10.

VII/26/19

30.05.2019 dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska

11.

VII/27/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Ryszard Kruk/

12.

VII/28/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Zdzisław Ruciński/

13.

VII/29/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Władysław Trojan/

14.

VII/30/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Krzysztof Pawłowski/

15.

VII/31/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Władysław Rajter/

16.

VII/32/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Bolesław Faber/

17.

VII/33/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Józef Kogut/

18.

VII/34/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Wojciech Jagieła/

19.

VII/35/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Mariola Krejwis-Piasecka/

20.

VII/36/19

30.05.2019 nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” /Tadeusz Duśko/

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

06.06.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |