WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

MARZEC 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

VI/9/19

28.03.2019 ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2.

VI/10/19

28.03.2019 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej
3.

VI/11/19

28.03.2019 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Jaworzyna Śląska Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice - Nowice - Piotrowice Świdnickie, w km 3+840-7+610 /Intensywne opady deszczu w dniu 10.05.2018r./"
4.

VI/12/19

28.03.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"
5.

VI/13/19

28.03.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2019 roku
6.

VI/14/19

28.03.2019 zmiany w Uchwale nr XLIV/47/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
7.

VI/15/19

28.03.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
8.

VI/16/19

28.03.2019 dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

08.04.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |