WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

LUTY 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

V/3/19

19.02.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
2.

V/4/19

19.02.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/24/18 z dnia 17.04.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska
3.

V/5/19

19.02.2019 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska w prawo własności tych gruntów
4.

V/6/19

19.02.2019 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
5.

V/7/19

19.02.2019 dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jaworzyna Śląska
6.

V/8/19

19.02.2019 poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

25.02.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |