WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

LISTOPAD 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

I/1/18

23.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
2.

I/2/18

23.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
3.

I/3/18

23.11.2018 uchwalenia Statutu Gminy Jaworzyna Śląska

LISTOPAD 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

II/4/18

29.11.2018 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
2.

II/5/18

29.11.2018 posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
3.

II/6/18

29.11.2018 przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2019
4.

II/7/18

29.11.2018 zmiany uchwały Nr XLV/62/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Jaworzynie Śląskiej
5.

II/8/18

29.11.2018 zmiany uchwały Nr XLII/40/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Piotrowice Świdnickie
6.

II/9/18

29.11.2018 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2019 rok
7.

II/10/18

29.11.2018 ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na 2019 rok
8.

II/11/18

29.11.2018 zmiany uchwały nr XLV/49/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
9.

II/12/18

29.11.2018 dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10.

II/13/18

29.11.2018 utworzenia Komisji Rewizyjnej
11.

II/14/18

29.11.2018 utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12.

II/15/18

29.11.2018 utworzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
13.

II/16/18

29.11.2018 utworzenia Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
14.

II/17/18

29.11.2018 utworzenia Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
15.

II/18/18

29.11.2018 sprawie utworzenia Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej

 


Informacje sporządziła:  

Edyta Borowska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

03.12.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |