WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

  

STYCZEŃ 2016

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XIII/1/16

28.01.2016 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej
2.

XIII/2/16

28.01.2016 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
3.

XIII/3/16

28.01.2016 dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska
4.

XIII/4/16

28.01.2016 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
5.

XIII/5/16

28.01.2016 zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 


 


Informacje sporządziła:  

Edyta Podobińska

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zamieścił:  

Krzysztof Halik

Data zamieszczenia:  

04.02.2016 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |