WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

SIERPIEŃ 2003

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XII/37/03

29.08.2003 chwała Rady Miejskiej Nr Xli/37/O3 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2003 r.
2.

XII/38/03

29.08.2003 Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/38/O3 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 727/1, 728/2, 738, obręb Jaworzyna Śląska.
3.

XII/39/03

29.08.2003 Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/39/03 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaworzynie Śląskiej.
4.

XII/40/03

29.08.2003 Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/40/03 w sprawie powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2004-2007
5.

XII/41/03

29.08.2003 Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/41/03 w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej Gminy Jaworzyna Śląska - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej
   

Wykaz podjętych uchwał
na XII posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 29.08.2003 r.
/plik pdf - 288 kb/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

30.11.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |