WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Oferty w trybie poza konkursowym (art. 19a ustawy)

Konkursy na podstawie art. 19a
23.03.2018


1) Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Jaworzyna Śląska.

2) Zasady przyznawania dotacji w trybie artykułu 19a

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a


DO POBRANIA

      

Zarządzenie nr 30/B/2018 z dnia 26 lutego 2018r.

      

Zasady przyznawania dotacji w trybie artykułu 19a

      

Rozporządzenie MRPiPP z dnia 14 kwietnia 2016r.

      

Formularz uwag
   
 
25-04-2018
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


25-05-2018
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


Rok 2019

29-03-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a


03-04-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

24-04-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

25-06-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

05-07-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

27-08-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19a

24-09-2019
  Ogłoszenie o wynikach art. 19aRok 2019

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja VI Edycji Wyścigu w Kolarstwie Szosowym - Szukamy Nastepców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika - na terenie powiatu świdnickiego”. 05.02.2019 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacaja zawodów wędkarskich”. 08.02.2019 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 08.03.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 08.03.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów łuczniczych o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej” 26.03.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 17.04.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
12. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Winobranie w Bagieńcu” 17.04.2019 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
13. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska” 31.05.2019 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
14. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja osób starszych w Gminie Jaworzyna Śląska” 26.06.2019 z zakresów:
- Aktywizacja osób starszych w Gminie Jaworzyna Śląska
15. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...) 19.08.2019 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
16. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja osób starszych poprzez działania kulturalne w Gminie Jaworzyna Śląska” 16.09.2019 z zakresów:
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rok 2018

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Zawodów Wędkarskich” 05.04.2018 z zakresów:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...)” 02.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jaworzyna 60 plus (...)” 08.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 08.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów łuczniczych o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej” 17.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska” 12.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
9. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja V edycji wyścigu w kolarstwie szosowym - "Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika" na terenie Powiatu Świdnickiego. 24.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
10. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ich aktywizację społeczną realizowaną w ramach warsztatów i zajęć rekreacyjnych i sportowych”. 07.06.2018 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku w roku 2018”. 07.09.2018 z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

25.01.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |