WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Ogłoszenia / przetargi

 

Portal organizacji pozarządowych   
Archiwum
| 2019 | 2018 |  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 

Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej
18.02.2019


Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku oraz określenia regulaminu jej pracy

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Zarządzenie nr 18/B/2019Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
30.01.2019


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z pózn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert w otwartych konkursach na rok 2019.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

      

Ogłoszenie o konkursie

      

Formularz zgłoszeniowyOtwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2019
29.01.2019


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z pózn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie


 

 

Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

29.01.2019 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |