WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

 

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne budownictwo
  Gospodarka Przestrzenna
   
   

 2. WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

    

 3. WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.
   
   

 4. WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB  TRANSPORTU ODPADÓW.

    

 5. INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI.


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
   

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  

Wykaz uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
  

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |