PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym
na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
/na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych/1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 ,
    58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2. Przedmiot zamówienia: sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
    z późniejszymi zmianami) wraz z wymaganymi analizami dla terenu gminy Jaworzyna  
    Śląska.
3. Kryterium wyboru oferty: cena brutto


(...)

pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 12.01.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

   Załączniki


 


Informacje sporządziła:  

Joanna Góla
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

12.01.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone