PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym

rewitalizacja obiektu sportowego - pomieszczeń biura i szatni kolarzy
położonego przy ul. Sportowej nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.
II etap robót budowlanych1.Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Świdnicka nr 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2.Tryb zamówienia: Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 16.03.2012 nr 82510 -2012 wraz z adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w zamówienia.

4.SIWZ do bezpłatnego pobrania w siedzibie Zakładu przy ul. Świdnickiej nr 9 w Jaworzynie Śląskiej /sekretariat/.

5.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: -Stanisław Pływacz w sprawach technicznych tel. 074 8560490  Paweł Warachim w sprawach proceduralnych tel. 074 8560488

6.Opis przedmiotu zamówienia:
6.1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja obiektu sportowego -pomieszczeń biura i szatni kolarzy położonego przy ul. Sportowej nr 1 w Jaworzynie Śląskiej. II etap robót budowlanych. Prace składające się na II etap robót budowlanych obejmują wykonanie:

(...)

pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 16.03.2012 r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

   SIWZ + Załączniki
   Wyniki przetargu


 


Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

16.03.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone