PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych
 od odbiorców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka nr 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
   w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 19.11.2012 nr 458210 - 2012 wraz
   z adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w zamówienia.

(...)

pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 19.11.2012 r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + Załączniki

05-12-2012r.:
   Ogłoszenie o wynikach


 


Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

19.11.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone