PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska - boiska” - w sołectwach Stary Jaworów, Nowy jaworów, Czechy, Milikowice1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna  

     Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach: Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Czechy i Milikowice obejmujące:

1) Stary Jaworów: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o nawierzchni 548,91 m2, roboty w zakresie usuwania wierzchniej warstwy gleby, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, roboty odwadniające (drenaż), montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz siatkówkę.

2) Nowy Jaworów: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 2436 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

3) Czechy: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 5400 m2, wykonanie boiska do gry w koszykówkę o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 390m2, podbudowa z kruszywa łamanego, montaż sprzętu do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

4) Milikowice: Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 5828 m2, montaż sprzętu - bramki do piłki nożnej. Zakres prac nie obejmuje drenażu.

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 08.06.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki [~35MB]

Aktualizacje:

21.06.2012 r.
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
   Ogłoszenie o zmianie SIWZ

28.06.2012 r.
   Ogłoszenie o unieważnieniu


 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Grzelik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.06.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone