PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania
"Budowa kanalizacji wraz z wymiana sieci wodociągowej
w północnej części Jaworzyny Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna  

     Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 

2.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej
o długości ok. 435 mb i średnicy fi 110 w miejscowości Jaworzyna Śląska na odcinku ….
w zakresie:

- roboty ziemne - zagęszczenie gruntu
- montaż rurociągów fi 110 PE
- montaż rurociągów fi 90 PE
- montaż hydrantów pożarowych
- próba szczelności sieci wodociągowych
- oznakowanie trasy rurociągu taśma z tworzywa sztucznego

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym
przy zastosowaniu materiałów budowlanych opisanych w projekcie bądź
przy użyciu materiałów równoważnych (równorzędnych).

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 08.08.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

 
 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Grzelik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

08.08.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone