PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie : „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławice"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna  

     Śląska, tel. /074/8588230, e-mail.urzad@jaworzyna.net

 

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej
    o długości 498 mb i średnicy fi 110 w miejscowości Bolesławice w zakresie:

ODCINEK WG PROJEKTU BUDOWLANEGO A-B-C-D

- roboty ziemne
- zagęszczenie gruntu
- ułożenie rur osłonowych
- montaż rurociągów fi 110 PE
- montaż rurociągów fi 90 PE
- montaż hydrantów pożarowych o śr. 80 mm
- przecisk rurą fi 200 pod drogą o długości 19m
- próba szczelności sieci wodociągowych
- oznakowanie trasy rurociągu taśma z tworzywa sztucznego

(...)

pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej


Jaworzyna Śląska 27.07.2012 r.

Zastępca Burmistrza
Marek Zawisza

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

Wyniki przetargu:
20-08-2012 r.
   Ogłoszenie o wynikach
 


Informacje sporządziła:  

Katarzyna Grzelik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

27.07.2012 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone