PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: ,„Budowa szatni na boisku w Piotrowicach” - etap I
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu surowego
       otwartego obiektu szatni na boisku sportowym w Piotrowicach, obejmujące:
- roboty ziemne
- wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociowa oraz cieplną
- wykonanie stanu surowego otwartego obiektu szatniowego

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze
robót, który załączony jest do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych
do kontaktu z oferentem.Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 24.09.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [~4,5MB]


AKTUALIZACJE:

05-10-2010r.

Zapytania do SIWZ


 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

24.09.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone