PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej"
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę przyłącza wodociągowego oraz przyłącza
      kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej polegające na:

- robotach ziemnych
- wykonaniu przyłącza sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 107 mb oraz o średnicy 110 mm
  i długości 10 mb
- wykonaniu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 28 mb (etap I) oraz o  
  średnicy 160 mm o długości 63 mb
- wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 76,5 mb
- podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 48 - wykonaniu prób szczelności
- dezynfekcji rurociągu
- pomiary geodezyjne powykonawcze


Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 30.07.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [~8MB]


09.08.2010r.
   Zapytania do SIWZ

18.08.2010r.
   Ogłoszenie 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

30.07.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone