PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej
- przyłącza wodno kanalizacyjne -"
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę przyłącza
      wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu
      remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej polegające na:

- robotach ziemnych
- wykonaniu przyłącza sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 107 mb
  oraz o średnicy 110 mm i długości 10 mb
- wykonaniu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości
  28 mb (etap I) oraz o średnicy 160 mm o długości 63 mb
- wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 76,5 mb
- podłączeniu do istniejącej siec i wodociągowej w dz. nr 48 - wykonaniu prób szczelności
- dezynfekcji rurociągu - pomiary geodezyjne powykonawczePełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 23.09.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [~8MB]


AKTUALIZACJE:
28-09-2010
   Zapytanie do SIWZ

06-10-2010
   Zapytanie do SIWZ 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

23.09.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone