PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie:  "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” - etap I -
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu surowego
       otwartego świetlicy wielofunkcyjnej w Pastuchowie, przewidziane dokumentacją
       techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo Budowlanych ul. Serbska 34,
       58-100 Świdnica, obejmujące:

- rozbiórkę budynku gospodarczego
- roboty ziemne - wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociową oraz cieplną
- wykonanie stanu surowego otwartego obiektu świetlicy Szczegółowy zakres robót stanowiący
   przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do specyfikacji.

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót,
który załączony jest do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu
z oferentem.

(...) pełna treść ogłoszenie do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 07.05.2010r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   SIWZ
   PRZEDMIAR ROBÓT
   PROJEKT BUDOWLANY (~21MB)


Aktualizacje:

18-05-2010r.
   ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

20-05-2010r.
   ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

01-06-2010r.
   OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

07.05.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone