PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

GNŚ-341/04/02/10 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: "Budowa boiska sportowego przy Sali gimnastycznej
na terenie SP w Jaworzynie Śląskiej"
1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1.Budowa boiska sportowego przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę boiska sportowego przy Sali
       gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane dokumentacją techniczną
       autorstwa firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Armii Krajowej 29/9, 58-100 Świdnica, obejmujące:

- rozbiórkę budynków garażowo,
- gospodarczych,
- roboty ziemne,
- wykonanie boiska sportowego o wymiarach 18,00x44,00 m o nawierzchni poliuretanowej na przepuszczalnej
   podbudowie mineralnej,

– tłuczniowej i obejmować będzie:
   a) boisko do gry w piłkę ręczną: 40,00x18,00 m – 1 szt.
   b) boisko do piłki siatkowej: 18,00x9,00 m – 1 szt.
   c) boisko do koszykówki poprzeczne – 2 szt.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej

Jaworzyna Śląska 24.06.2010 r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki [~15,9MB]

15-07-2010r.
   Ogłoszenie o wynikach przetargu
 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

24.06.2010 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone