PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "
Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej"
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i dozór fizyczny obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 9.
Symbol CPV: 79710000-4

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące obiekty:
1) Budynek biurowy
2) Budynek biurowo - socjalny
3) Budynek garażowo - warsztatowy
4) Budynek archiwalno – gospodarczy wraz z magazynem
5) Wiata magazynowa
6) Budynek segregacji odpadów
7) Budynki magazynowe (za ogrodzeniem)

1.2. Teren objęty dozorem i ochroną, ogrodzony jest siatką. Przy wjeździe na teren zakładu
znajduje się portiernia do dyspozycji pracownika ochrony.

1.3. Dozór i ochrona mienia dotyczy m.in.:
1. Niedopuszczania do włamania, kradzieży i zniszczenia obiektów, nad którymi
stanowiony jest dozór i ochrona,
2. Natychmiastowego reagowania w przypadku:
a) awarii instalacji elektrycznej, poprzez odłączenie sieci instalacji, na której występuje
uszkodzenie,
b) aktów wandalizmu,
c) konieczności wezwania pomocy służb specjalnych (policja, straż pożarna, pogotowia:
ratunkowe, energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne).
3. Prowadzenia na bieżąco dokumentacji z przebiegu służby ochrony,
4. Natychmiastowego informowania osoby wskazanej przez Dyrektora Zakładu
o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na
bezpieczeństwo chronionego obiektu,
5. Sprawdzania poprawności zamknięcia bram, pomieszczeń i samochodów,
6. Sprawdzania zamknięcia okien oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia,
7. Sprawdzania zabezpieczenia zewnętrznego chronionych obiektów,
(...)

Pełna treść ogłoszenie do pobrania poniżej.


Jaworzyna Śląska 02.06.2009r.

Dyrektor ZGKiM
Roman Wizner

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


12-06-2009

   Ogłoszenie o wyniku przetargu 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

02.06.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone