PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

 

 

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zadanie: „Remont chodnika przy ul. Cukrowniczej w Pastuchowie”

1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail:
    urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Remont chodnika przy ul. Cukrowniczej w Pastuchowie”. Przedmiotem zamówienia
        są roboty budowlane obejmujące wykonanie chodnika na remontowanym odcinku ul. Cukrowniczej
        w Pastuchowie, polegające na:

- Rozebraniu krawężników kamiennych 20x25cm na podsypce cementowo piaskowej – 392,70mb

- Mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm –
   628,55m2,

- Mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5cm
   głębokości krotność = 2 - 628,55m2,

- Mechanicznym karczowaniu drzew z cięciem drzewa piłą mechaniczną (śr. 26- 35cm) – 4szt.

- wykonaniu ławy pod krawężniki betonowe z oporem – 11,781m3,

- wykonaniu krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30cm – 392,70m, - Obrzeża betonowe
   o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 392,70m

- wykonanie chodnika z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60mm typu 40 na podsypce piaskowej o grubości
   50mm z wypełnieniem spoin piaskiem – 471,240m2,

- Mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm–
   63,60m2,

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową –
   106,00m,

- chodnik z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60mm typu 40 na podsypce piaskowej o grubości 50mm
   z wypełnieniem spoin piaskiem – 63,60m2,


(...)

poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenia

Jaworzyna Śląska 12.08.2009r.

Burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz

 

POBIERZ:
 
   Ogłoszenie o przetargu

      Specyfikacja + załączniki


08-09-2009
   Ogłoszenie wyniku przetargu


 


Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

12.08.2009 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone