WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Zamówienia publiczne

 AKTUALNOŚCI

 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 29.10.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące:

- wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej jednostronnej,
- wykonanie 800 szt. naklejek na wyposażenie,
- opracowanie i zamieszczenie na portalach internetowych materiału informacyjnego
o projekcie,
- produkcję i emisję spotu informacyjnego w radiu,
- opracowanie i zamieszczenie artykułu informacyjnego w prasie,

w ramach projektu pn. „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum NR 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     Dokumentacja i załączniki

08-11-2018
  Zawiadomienie o wynikach

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 19.10.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące:

- wykonanie, dostawa i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej jednostronnej,
- wykonanie 800 szt. naklejek na wyposażenie,
- opracowanie i zamieszczenie na portalach internetowych materiału informacyjnego o projekcie,
- produkcję i emisję spotu informacyjnego w radiu,
- opracowanie i zamieszczenie artykułu informacyjnego w prasie,

w ramach projektu pn. „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum NR 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     Dokumentacja i załączniki

29-10-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 17.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na działania promocyjne obejmujące wykonanie
9 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych, w ramach projektu pn.

 „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji
terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji dwóm zdegradowanym budynkom
przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”

nr RPDS.06.03.04-02-0020/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AWDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2

27-09-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządziła:  

Marek Jakubina

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

17.05.2004 r.

  

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |