WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi na nieruchomości

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.11.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    780/10
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

20.11.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

     dz. 782.32
     dz. 782.50
 

 

 
                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

02.11.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych

położonych w Jaworzynie Śląskiej w rejonie ul. 1-go Maja.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego znajduje
się w obszarze funkcji 10 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej.


DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. 789/3
    dz. 789/5
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

02.11.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Akacjowej, Klonowej i Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

     dz. 782.1
     dz. 782.2
     dz. 782.23
     dz. 782.26
     dz. 782.27
 
                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: D15.MN/U – zabudowa jednorodzinna i/lub usługowa

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

       dz. 788.4
       mapkaBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska br> pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

26.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I ustny ograniczony przetarg /licytację/

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
, gruntowej
położonej w obrębie wsi Pasieczna


Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska - działka znajduje się częściowo na terenie zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa itp.) oraz częściowo na terenie rolniczej przestrzeni wyłączonej z zabudowy.

DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 150
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową.
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/40
 
 
 

 
 


                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

26.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców


Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: 7.MW/U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 727.3
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

19.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych we wsi Milikowice.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 470
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

19.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości rolnych,
położonych we wsi Milikowice.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 459
    dz. 45


Aktualizacja - 15.11.2012 r.
BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLASKIEJ unieważnia przetarg ustny nieograniczony
ogłoszony na dzień 23.11.2012 r. na działkę nr 45 o pow. 0,9321 ha , położoną w Milikowicach.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

19.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.28
    dz. 782.29
    dz. 782.34
 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 19.10.2012 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

11.10.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Akacjowej i Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.30
    dz. 782.31
    dz. 782.45
 
                                                                                  
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

28.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.24
    dz. 782.25
 
                                                                                  
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 316 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
TOMKOWEJ

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 68/5 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: 9.P/U – zabudowa przemysłowo-usługowa

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    780/10
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

24.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Spółdzielczej i Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.32
    dz. 782.50
 
                                                                                  
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych

położonych w Jaworzynie Śląskiej w rejonie ul. 1-go Maja.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego znajduje
się w obszarze funkcji 10 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej.


DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. 789/3
    dz. 789/5
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: D15.MN/U – zabudowa jednorodzinna i/lub usługowa

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

     dz. 788.3
     dz. 788.4
     mapkaBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska br> pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

14.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Klonowej, Świerkowej i Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.1
    dz. 782.2
    dz. 782.3 
    dz. 782.23
    dz. 782.26
    dz. 782.27
                                                                                  
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości rolnych,
położonych we wsi Milikowice.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 459
    dz. 45

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych we wsi Milikowice.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 470
    dz. 304  
    dz. 318  
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Słonecznej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 783.3
    dz. 783.5  
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową.
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/20
 
 
 

 
 


                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnych,
położonych we wsi Czechy.

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. rolna 73/4 - Czechy
    dz. rolna 16/8 - Czechy
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej,
położonej we wsi Milikowic
e.

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. rolna 482 - Milikowice
  
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony,
położonej w
Jaworzynie Śląskiej.

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. rolna 789/2 - Jaworzyna Śląska
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

INFORMACJA

 10.09.2012 r.


Na podstawie art.35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9 , zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śląska przeznaczonych do:

 

DO POBRANIA:

   wykazy nieruchomości


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

10.09.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.28
    dz. 782.29
    dz. 782.34
 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

29.08.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych,
położonych przy ulicy Sosnowej i Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej,
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.45
    dz. 782.30
    dz. 782.31 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                   


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.08.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza rokowania
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o konstrukcji stalowej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej w granicach działki nr 578/1


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu

                      > Zdjęcia <

   
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.08.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza rokowania
na sprzedaż lokalu użytkowego

położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2b


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 13.08.2012 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

27.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.21
    dz. 782.26
 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                   

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLASKIEJ unieważnia przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 30.08.2012 r. na działkę nr 782/26 o pow. 0,1110 ha , położoną w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Akacjowej. Jaworzyna Śląska, dnia 02.08.2012 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

23.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.22
    dz. 782.23
 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

12.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.24
    dz. 782.25
 
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
TOMKOWEJ

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 68/5 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: 9.P/U – zabudowa przemysłowo-usługowa

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 316 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
    mapka
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    780/10
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: D15.MN/U – zabudowa jednorodzinna i/lub usługowa

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 788.3
    dz. 788.4Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska br> pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

03.07.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.27
    dz. 782.28
    dz. 782.29
    dz. 782.30
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.06.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o konstrukcji stalowej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej w granicach działki nr 578/1


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu

                      > Zdjęcia <

   
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.06.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego

położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2b


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

18.06.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Akacjowej i Sosnowe w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.30
    dz. 782.31
    dz. 782.45
                                                                                    
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

28.05.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 316 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

28.05.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
    mapka
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

28.05.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
TOMKOWEJ

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 68/5 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

28.05.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Akacjowej i Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.32
    dz. 782.50
 
 

                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

27.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonej przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.28
 
 

                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

27.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: 9.P/U – zabudowa przemysłowo-usługowa

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

27.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej

Nieruchomość zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
znajduje się w obszarze funkcji: D15.MN/U – zabudowa jednorodzinna i/lub usługowa

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 788.3
    dz. 788.4Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska br> pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

27.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony,
położonej w
Jaworzynie Śląskiej

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. rolna 789/2 - Jaworzyna Śląska
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego

położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2b


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetarguBliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

19.04.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o konstrukcji stalowej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej w granicach działki nr 578/1


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu

                      > Zdjęcia <

   
  

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 14.05.2012 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

30.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Akacjowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.5
    dz. 782.26
    dz. 782.27
    dz. 782.29
    dz. 782.30
    dz. 782.31
    dz. 782.32
    dz. 782.45

                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

30.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych w rejonie ulicy Bema i Kilińskiego w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 460.5
    dz. 460.12
 

 
                              

                                                                                                     
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego   
 (kliknij aby powiększyć...)           
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/20
 
 
 

 
 


                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

30.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony,
położonej w WITKOWIE

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    dz. rolna - Witków
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

30.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    780/10
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot.: 

    graż - ul. Powstańców
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

09.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonych przy ulicy Akacjowej i Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.21
    dz. 782.22
    dz. 782.23
    dz. 782.24
    dz. 782.25
    dz. 782.34

                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

09.03.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w Piotrowicach Świdnickich

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 226/6 Piotrowice dz. rolna


    wyniki przetargu
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.02.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
TOMKOWEJ

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 68/5 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.02.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    nr 317 dz. rolna
 
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.02.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
    mapka
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

24.02.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonych przy ulicy Akacjowej i Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.32
    dz. 782.50
 
                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.02.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o konstrukcji stalowej

położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej w granicach działki nr 578/1


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu

                      > Zdjęcia <

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 26.01.2012 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

23.01.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonych przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.5
    dz. 782.26
    dz. 782.27
    dz. 782.29
    dz. 782.30
    dz. 782.31
    dz. 782.45                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.01.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/20
    80/26
 
 

 
 


                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

12.01.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych w rejonie ulicy Bema i Kilińskiego w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 460.5
    dz. 460.7
    dz. 460.12
 
 
                              

                                                                                                     
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego   
 (kliknij aby powiększyć...)           
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

12.01.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonych przy ulicy Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.1
    dz. 782.2
    dz. 782.3                                                                                      
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

05.01.2012 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonej
położonych przy ulicy Świerkowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.21
    dz. 782.22
    dz. 782.23
    dz. 782.24
    dz. 782.25


                                                                                      
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

  

statystyka

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |