WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi na nieruchomości

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


ARCHIWUM PRZETARGÓW
NA NIERUCHOMOŚCI - rok 2010

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 17.11.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


obręb Jaworzyna Śląska w rejonie ul. Spółdzielczej

   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU

02.11.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 784/2, ul. Pocztowa, Jaworzyna Śląska


     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

29.10.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położona w Jaworzynie Śląskiej
oznaczony symbolem D56R - teren użytków rolnych

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    245
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,
8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

29.10.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Spółdzielczej, Klonowej i Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.11
    dz. 782.32
    dz. 782.33
    dz. 782.35
    dz. 782.36
    dz. 782.37
    dz. 782.47
    dz. 782.50
    dz. 782.51
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

01.10.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Lipowej i Dębowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.58
    dz. 782.63
    dz. 782.64
                               
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 01.10.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/20
    80/21
    80/23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

28.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego

przy ul. 1-go Maja 4 w Jaworzynie Śląskiej składającego się z 2 pomieszczeń
o łącznej pow. 28,00 m2, usytuowanego na parterze budynku, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności usługowej.
Cena wywoławcza netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego wynosi 2,46 zł.
Od wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, najem 1-go Maja 4

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/20 o pow.1,7874 ha, sklasyfikowanej jako
Ba- 1,5428 ha, N-0,13 ha,PsIII-0,1138 ha położonej w Pastuchowie,

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/21 o pow.4,1348 ha, sklasyfikowanej jako
Tr- 1,2279 ha, Ls-0,52 ha, PS V-1,0769, S/PS III- 1,31 ha, położonej w Pastuchowie ,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr SW1S/00058769/5.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 20/20, Pastuchów

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 24.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/26
    80/27
    80/29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

24.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych w rejonie ulicy Bema i Kilińskiego w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 460.5
    dz. 460.7
    dz. 460.12
 
 
                              

                                                                                                     
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego   
 (kliknij aby powiększyć...)           
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 591.14
 


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 14.09.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


obręb Jaworzyna Śląska w rejonie ul. Spółdzielczej

   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego
przy ul. Wolności 2b w Jaworzynie Śląskiej

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu

    Wolności 2b
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

09.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

09.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.6
    dz. 782.7
    dz. 782.43
    dz. 782.44
    dz. 782.45

                              
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

06.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położona w Jaworzynie Śląskiej
oznaczony symbolem D56R -teren użytków rolnych

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    245
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,
8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

06.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej przy ul. Pocztowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    784/2
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,
8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

06.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Akacjowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.32
    dz. 782.33
    dz. 782.35
    dz. 782.36
    dz. 782.37

                              
                                                                                                   
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

30.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Lipowej i Dębowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.58
    dz. 782.63
    dz. 782.64


                              
                                                                       

                              
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
   
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:


    80/20
    80/21
    80/23
                                                                                                                        Mapka - garaże - ul. Ceglana
 
 
                                                                                                                       (kliknij aby powiększyć...)
                                                                                                                                            


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,
8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

26.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.11
    dz. 782.47
    dz. 782.50
    dz. 782.51
 
                              


                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

13.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem garażu przy ul. Mickiewicza 7 w Jaworzynie Śląskiej
składającego się z 1 pomieszczenia o pow. 14,11 m2


Cena wywoławcza netto za najem 1 m2 powierzchni garażu wynosi 3,05 zł.
Od wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.
Ponadto najemca będzie uiszczał dodatkową opłatę za każde urządzenie tj. podłączoną energię,
wodę, kanał do konserwacji lub naprawy w wysokości 10 % stawki czynszu wylicytowanej
w przetargu.


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    najem garażu ul. Mickiewicza

                              

                                                                                                     

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 29.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

01.06.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych w rejonie ulicy Bema i Kilińskiego w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 460.5
    dz. 460.7
    dz. 460.12
 
 
                              

                                                                                                     
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego   
 (kliknij aby powiększyć...)           
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 01.06.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/26
    80/27
    80/29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

INFORMACJA

17 .06.2010 r.Informuję, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia skargi na czynności
przeprowadzonego w dniu 07.06.2010 r. przetargu ustnego nieograniczonego
na najem budynku gospodarczego (komórki) o pow. 18,90 m2 położonego
w Jaworzynie Śląskiej w granicach działki Nr 591/14, unieważniam w/w. przetarg.

Burmistrz
Grzegorz GrzegorzewiczOGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 07.06.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


działka nr 621/1 o pow. 0,1398 ha ha obręb Jaworzyna Śląska

   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 31.05.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


działka nr 350/1 o pow. 0,1662 ha obręb Bolesławice
działka nr 350/3 o pow. 0,1595 ha obręb Bolesławice a
działka nr 782/59 o pow. 0,1005 ha obręb Jaworzyna Śląska
działka nr 782/56 o pow. 0,10 ha obręb Jaworzyna Śląska

   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

26.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.6
    dz. 782.7
    dz. 782.9
    dz. 782.42
    dz. 782.43
    dz. 782.44
    dz. 782.45
                              
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej
w okolicach ulicy Powstańców

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    741/3
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

21.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.11
    dz. 782.47
    dz. 782.50
    dz. 782.51
    dz. 782.55
 
                              
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

04.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
najem budynku gospodarczego (komórki) o pow. 18,90 m2
położonego w Jaworzynie Śląskiej w granicach działki Nr 591/14.

Cena wywoławcza netto za najem 1 m2 powierzchni budynku gospodarczego
(komórki) wynosi 0,93 zł. Od wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek
VAT w wysokości 22 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ,pok. Nr 2, parter.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 300,00 zł, w terminie do dnia 02.06.2010 r. w kasie Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej (kasa nieczynna w godz. 10.00 – 11.00).


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu - najem budynku gospodarczego
Jaworzyna Śląska - 18,90 m2 - działka nr 591/14


   
  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, nr tel. 74 / 85-88-230, 85-88-233,
85-87-164, 85-87-165 wew. 29 lub w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9,
pok. Nr 16, II piętro

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej mienie komunalne Gminy Jaworzyna Śląska

Przedmiotem rokowań jest działka niezabudowana w granicach działki Nr 513/1
o pow. 0,8463 ha, położona w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00020121/6.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetargi na zbycie ww. nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym
odbyły się w następujących terminach : pierwszy – w dniu 14.08.2009 r.,
drugi - w dniu 28.10.2010 r., trzeci - w dniu 02.03.2010 r..


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o rokowaniach - nieruchomość
Jaworzyna Śląska - ul. Świdnicka


   
  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, nr tel. 74 / 85-88-230, 85-88-233,
85-87-164, 85-87-165 wew. 29 lub w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9,
pok. Nr 16, II piętro

OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 20 A/2 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu wynoszącej 5,17 % w działce Nr 335/37 o pow. 0,1325 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00068504/3.
Lokal mieszkalny o pow. 59,66 m 2 usytuowany jest na II piętrze i składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju.
Przeznaczenie – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu - lokal mieszkalny,
Jaworzyna Śląska - ul. 1-go Maja 20a/2


   
  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, nr tel. 74 / 85-88-230, 85-88-233,
85-87-164, 85-87-165 wew. 29 lub w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9,
pok. Nr 16, II piętro

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I rokowania

Po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,
na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej,
w granicach działki Nr 621/9 o pow. 0,1398 ha, dla której prowadzona jest
księga wieczysta Nr 20149, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o rokowaniach,
nieruchomość Jaworzyna Śląska - ul. Polna


   
  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, nr tel. 74 / 85-88-230, 85-88-233,
85-87-164, 85-87-165 wew. 29 lub w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9,
pok. Nr 16, II piętro

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 07.05.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


działka nr 460/6 o pow. 0,07 ha obręb Jaworzyna Śląska
działka nr 460/10 o pow. 0,07 ha obręb Jaworzyna Śląska
działka nr 782/8 o pow. 0,14 ha obręb Jaworzyna Śląska
działka nr 782/39 o pow. 0,1175 ha obręb Jaworzyna Śląska
działka nr 782/40 o pow. 0,12 ha obręb Jaworzyna Śląska

   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/20 o pow.1,7874 ha, sklasyfikowanej jako
Ba- 1,5428 ha, N-0,13 ha,PsIII-0,1138 ha położonej w Pastuchowie,

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/21 o pow.4,1348 ha, sklasyfikowanej jako
Tr- 1,2279 ha, Ls-0,52 ha, PS V-1,0769, S/PS III- 1,31 ha, położonej w Pastuchowie ,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr SW1S/00058769/5.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 20/20, Pastuchów

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
Jaworzynie Śląskiej

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     dz. 245 - rolna - Jaworzyna Śląska
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    350/1
    350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 784/2, ul. Pocztowa, Jaworzyna Śląska


     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

16.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.56
    dz. 782.58
    dz. 782.59
    dz. 782.63
    dz. 782.64
 
                              
                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.03.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. J. Bema i I. KilińskiegoDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

 
   460/5
    460/6

    460/7
    460/10
    460/12
     


          Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska,
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64,
74 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !

23.03.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej i Klonowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:

 
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    dz. 782.8
    dz. 782.9
    dz. 782.39
    dz. 782.40
    dz. 782.42
    dz. 782.43
    dz. 782.44
    dz. 782.45


 
                              


                                                                                                     
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

23.03.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 22.03.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
    
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/20
    80/21
    80/23
    80/26
    80/27
    80/29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

15.03.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinnąDO POBRANIA:


     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:
 
    dz. 782.6
    dz. 782.7                                                                                                                            Mapka - ul. Spółdzielcza                                                                                                                          (kliknij aby powiększyć...)Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 10.03.2010 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości:


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


- działka nr 782/53 o pow. 0,10 ha obręb Jaworzyna Śląska -


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 621/9 o pow.0,1398 ha,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działka znajduje się blisko centralnej części miasta zabezpieczającą funkcję administracyjną
i handlowo-usługową dla miejscowej społeczności. Lokalizacja szczegółowa dobra.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci: energetycznej, wodociągowej, telefonicznej, kanalizacyjnej.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 621/9, ul. Polna

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 784/2, ul. Pocztowa, Jaworzyna Śląska


     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 513/1 o pow. 0,8463 ha

Działka sklasyfikowana jako RIIIb - 0,32 ha, RIVa-0,2964, RIVb-0,2275 ha,
położona w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska „ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę produkcyjno – usługową”.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 513/1, ul. Świdnicka

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
Jaworzynie Śląskiej

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     dz. 245 - rolna - Jaworzyna Śląska
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    350/1
    350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/20 o pow.1,7874 ha, sklasyfikowanej jako
Ba- 1,5428 ha, N-0,13 ha,PsIII-0,1138 ha położonej w Pastuchowie,

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/21 o pow.4,1348 ha, sklasyfikowanej jako
Tr- 1,2279 ha, Ls-0,52 ha, PS V-1,0769, S/PS III- 1,31 ha, położonej w Pastuchowie ,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr SW1S/00058769/5.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 20/20, Pastuchów

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

20.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:


 
    dz. 782.11
    dz. 782.47
    dz. 782.50
    dz. 782.51
    dz. 782.53
    dz. 782.55
    dz. 782.56
    dz. 782.58
    dz. 782.59
    dz. 782.63
    dz. 782.64

 
                                                                                                                           Mapka - ul. Spółdzielcza
                                                                                                                         (kliknij aby powiększyć...)Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

15.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 15.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. J. Bema i I. Kilińskiego
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

 
   460/5
    460/6

    460/7
    460/10
    460/12
     

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska, pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64, 74 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 12.01.2010 r.
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego
(kliknij aby powiększyć...)      
                    

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW

12.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
nieuzbrojonych
położonych przy ulicy Sosnowej w Jaworzynie Śląskiej
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:


 
    dz. 782.39
    dz. 782.40
    dz. 782.42
    dz. 782.43
    dz. 782.44
    dz. 782.45

 
                                                                                                                                         Mapka                                                                                                                          (kliknij aby powiększyć...)


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 12.01.2010 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.01.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej,
przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
   
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:


    80/20
    80/21
    80/23
    80/26
    80/27
    80/29


                                                                                                                        Mapka - garaże - ul. Ceglana
 
 
                                                                                                                       (kliknij aby powiększyć...)
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: http://www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 12.01.2010 r.
 

statystyka

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |