WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi na nieruchomości

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

ARCHIWUM PRZETARGÓW
NA NIERUCHOMOŚCI - rok 2009

OGŁOSZENIE PRZETARGU

06.11.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnej,
 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 313 o pow.0,50 ha,
sklasyfikowana jako RIIIa- 0,50 ha, położonej w Bolesławicach . 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice
teren działki nr 313 oznaczony jest symbolem Bł61R - tereny rolne.

DO POBRANIA:


     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     Bolesławice - rolna - dz. 313
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 06.11.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 06.11.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
   
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:


    80/26
    80/27
    80/29
    80/30
 
 

                                                                                                                       Mapka - garaże - ul. Ceglana
 
 
                                                                                                                       (kliknij aby powiększyć...)
 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: http://www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 06.12.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

06.11.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 621/9 o pow.0,1398 ha,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działka znajduje się blisko centralnej części miasta zabezpieczającą funkcję administracyjną
i handlowo-usługową dla miejscowej społeczności. Lokalizacja szczegółowa dobra.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci: energetycznej, wodociągowej, telefonicznej, kanalizacyjnej.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 621/9, ul. Polna

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 06.11.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 04.11.2009 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


- działka nr 782/48 o pow. 0,1109 ha obręb Jaworzyna Śląska -


   Wynik przetargu


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 04.11.2009 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W


- działka nr 80/22 o pow. 0,0020 ha obręb Jaworzyna Śląska -


   Wyniki przetargów


OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.10.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nieuzbrojonej,

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     dz. 20/20, dz. 20/21 - Pastuchów
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.10.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZJA - OBNIŻKA CEN !

21.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
położonych
w rejonie ulicy Spółdzielczej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


DO POBRANIA:


 
    dz. 782.11
    dz. 782.47
    dz. 782.48
    dz. 782.50
    dz. 782.51
    dz. 782.53
    dz. 782.55
    dz. 782.56
    dz. 782.58
    dz. 782.59
    dz. 782.63
    dz. 782.64
 
                                                                                                                           Mapka - ul. Spółdzielcza
                                                                                                                         (kliknij aby powiększyć...)Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 21.09.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 21.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
   
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:


    80/20
    80/21
    80/22
    80/23
 
 

                                                                                                                       Mapka - garaże - ul. Ceglana
 
 
                                                                                                                       (kliknij aby powiększyć...)
 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: http://www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 21.09.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w
Jaworzynie Śląskiej

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     dz. 245 - rolna - Jaworzyna Śląska
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 22.09.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 513/1 o pow. 0,8463 ha

Działka sklasyfikowana jako RIIIb - 0,32 ha, RIVa-0,2964, RIVb-0,2275 ha,
położona w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska „ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę produkcyjno – usługową”.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 513/1, ul. Świdnicka

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 22.09.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 784/2, ul. Pocztowa, Jaworzyna Śląska


     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 22.09.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.09.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

     350/1
     350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 22.09.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.07.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Pocztowej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 784/2, ul. Pocztowa, Jaworzyna Śląska


     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 14.07.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.07.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 513/1 o pow. 0,8463 ha

Działka sklasyfikowana jako RIIIb - 0,32 ha, RIVa-0,2964, RIVb-0,2275 ha,
położona w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska „ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę produkcyjno – usługową”.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 513/1, ul. Świdnicka

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 14.07.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.07.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/7
    350/1
    350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 14.07.2009 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGÓW

 27.08.2009 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości :


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową -

   [Wyniki przetargów]


OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZJA - OBNIŻKA CEN !

10.08.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
położonych
w rejonie ulicy Spółdzielczej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną- działka nr 782/8 o pow. 0,1400 ha - cena wywoławcza : 54 000,00 zł.
- działka nr 782/9 o pow. 0,1355 ha - cena wywoławcza : 52 300,00 zł.
- działka nr 782/39 o pow. 0,1175 ha - cena wywoławcza : 46 600,00 zł.
- działka nr 782/40 o pow. 0,1200 ha - cena wywoławcza : 45 600,00 zł.
- działka nr 782/42 o pow. 0,1200 ha - cena wywoławcza : 45 600,00 zł.
- działka nr 782/43 o pow. 0,1200 ha - cena wywoławcza : 45 600,00 zł.
- działka nr 782/44 o pow. 0,1200 ha - cena wywoławcza : 45 600,00 zł.
- działka nr 782/45 o pow. 0,1295 ha - cena wywoławcza : 46 300,00 zł.


DO POBRANIA:


    Mapka - ul. Spółdzielcza
       Ogłoszenia poszczególnych przetargów


Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%. Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2009 r. w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.
Wadium należy wnieść w pieniądzu PLN, które powinno wpłynąć w terminie
do14.09.2009 r. , na konto depozytowe Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska
BZ WBK S.A. O/Świdnica 81 10902369 0000 0001 0258 2272.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 10.08.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

07.08.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 15/02

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu:

    Lokal użytkowy - Wolności 15/02

     
Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Rolnictwa
pod numerami tel. ( kierunkowy 0 74 ) 85 88 230, 85 88 233,
85 87164, 85 87 165 wew.29 lub w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie
bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 14.07.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
   
     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:


    80/9
    80/10

    80/11
    80/12
    80/20
    80/21
    80/22
    80/23

 

                                                                                                                       Mapka - garaże - ul. Ceglana
 
 
                                                                                                                       (kliknij aby powiększyć...)
 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 858-82-30,
074 858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: http://www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 14.07.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.06.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
położonego w Milikowicach przy ul. T. Kościuszki 43/2

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu:

    Lokal mieszkalny - Milikowice

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej pok. Nr 16, II piętro lub pod numerami
tel. (kierunkowy 0 74) 858-82-30, 858-82-33, 858-71-64, wew. 29.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie
bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.06.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na najem garażu o pow. 28,63 m2 położonego we wsi Czechy

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu:

    Czechy - garaż

     
Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Rolnictwa
pod numerami tel. ( kierunkowy 0 74 ) 85 88 230, 85 88 233,
85 87164, 85 87 165 wew.29 lub w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie
bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

03.06.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 4

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu:

    Lokal użytkowy - 1-go Maja 4

     
Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Rolnictwa
pod numerami tel. ( kierunkowy 0 74 ) 85 88 230, 85 88 233,
85 87164, 85 87 165 wew.29 lub w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie
bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZJA - OBNIŻKA CEN !

04.06.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
położonych
w rejonie ulicy Spółdzielczej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w rejonie ulicy Spółdzielczej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną:

- działka nr 782/8 o pow. 0,1400 ha - Cena wywoławcza : 62 100,00 zł.
- działka nr 782/9 o pow. 0,1355 ha - Cena wywoławcza : 60 100,00 zł.
- działka nr 782/39 o pow. 0,1175 ha - Cena wywoławcza : 51 300,00 zł.
- działka nr 782/40 o pow. 0,1200 ha - Cena wywoławcza : 52 400,00 zł.
- działka nr 782/42 o pow. 0,1200 ha - Cena wywoławcza : 52 400,00 zł.
- działka nr 782/43 o pow. 0,1200 ha - Cena wywoławcza : 52 400,00 zł.
- działka nr 782/44 o pow. 0,1200 ha - Cena wywoławcza : 52 400,00 zł.
- działka nr 782/45 o pow. 0,1295 ha - Cena wywoławcza : 53 200,00 zł.

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 782/51 o pow. 0,0999 ha - Cena wywoławcza : 47 600,00 zł.
- działka nr 782/55 o pow. 0,1002 ha - Cena wywoławcza : 47 700,00 zł.
- działka nr 782/56 o pow. 0,1000 ha - Cena wywoławcza : 47 600,00 zł.
- działka nr 782/59 o pow. 0,1005 ha - Cena wywoławcza : 47 900,00 zł.
- działka nr 782/63 o pow. 0,1121 ha - Cena wywoławcza : 53 400,00 zł.
- działka nr 782/64 o pow. 0,1124 ha - Cena wywoławcza : 53 500,00 zł.

OKAZYJNA OBNIŻKA CEN !!!

- dz.nr 782/11 o pow. 0,1265 ha-Cena wywoławcza : 48 800,00 zł. (poprzednia cena 61 100,00 zł.)
- dz.nr 782/12 o pow. 0,1221 ha-Cena wywoławcza : 45 200,00 zł. (poprzednia cena 56 600,00 zł.)
- dz.nr 782/47 o pow. 0,0818 ha-Cena wywoławcza : 33 100,00 zł. (poprzednia cena 41 400,00 zł.)
- dz.nr 782/48 o pow. 0,1109 ha-Cena wywoławcza : 41 600,00 zł. (poprzednia cena 52 100,00 zł.)
- dz.nr 782/49 o pow. 0,0848 ha-Cena wywoławcza : 34 300,00 zł. (poprzednia cena 42 900,00 zł.)
- dz.nr 782/50 o pow. 0,1078 ha-Cena wywoławcza : 45 600,00 zł. (poprzednia cena 50 700,00 zł.)
- dz.nr 782/53 o pow. 0,1000 ha-Cena wywoławcza : 40 500,00 zł. (poprzednia cena 49 000,00 zł.)
- dz.nr 782/57 o pow. 0,1000 ha-Cena wywoławcza : 39 200,00 zł. (poprzednia cena 49 000,00 zł.)
- dz.nr 782/58 o pow. 0,1149 ha-Cena wywoławcza : 43 200,00 zł. (poprzednia cena 54 000,00 zł.)
- dz.nr 782/61 o pow. 0,1024 ha-Cena wywoławcza : 40 000,00 zł. (poprzednia cena 50 100,00 zł.)
- dz.nr 782/65 o pow. 0,1086 ha-Cena wywoławcza : 42 500,00 zł. (poprzednia cena 53 200,00 zł.)
- dz.nr 782/66 o pow. 0,1122 ha-Cena wywoławcza : 42 100,00 zł. (poprzednia cena 52 700,00 zł.)


DO POBRANIA:


    Treść w/w ogłoszenia
    Mapka - ul. Spółdzielcza
       Ogłoszenia poszczególnych przetargów


Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%. Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2009 r. w Urzędzie Miejskim
Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2.
Wadium należy wnieść w pieniądzu PLN, które powinno wpłynąć w terminie
do 06.07.2009 r. , na konto depozytowe Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska
BZ WBK S.A. O/Świdnica 81 10902369 0000 0001 0258 2272.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 074 85-88-230, 074 85-88-233, 0748587-164,
074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 04.06.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW - OKAZJA - OBNIŻKA CEN !

18.05.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych pod zabudowę jednorodzinną,
położonych w Jaworzynie Ślaskiej w rejonie ulic Bema, Kilińskiego
oraz Bolesławicach

DO POBRANIA:

    Treść ogłoszenia
    dz. 460/5
    dz. 460/6
    dz. 460/7
    dz. 460/10
    dz. 460/12
    dz. 30/7

     
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
www.jaworzyna.net BIP Jaworzyna Śląska – Przetargi na nieruchomości
lub w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu:
074 858-82-30, 074858-82-33, 074 858-71-64, 074 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 18.05.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

08.05.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

nana sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 20

DO POBRANIA:

Ogłoszenia o przetargu:

Garaż przy ul. 1-go Maja 20

 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej pok. Nr 16, II piętro lub pod numerami
tel. (kierunkowy 0 74) 85 88 230, 85 88 233, 85 87164,
wew. 29. W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć
się telefonicznie bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.04.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/20 o pow.1,7874 ha, sklasyfikowanej jako
Ba- 1,5428 ha, N-0,13 ha,PsIII-0,1138 ha położonej w Pastuchowie,

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/21 o pow.4,1348 ha, sklasyfikowanej jako
Tr- 1,2279 ha, Ls-0,52 ha, PS V-1,0769, S/PS III- 1,31 ha, położonej w Pastuchowie ,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr SW1S/00058769/5.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 20/20, Pastuchów

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.04.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.03.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:                                                     Mapka - ul. Spółdzielcza  
                            
                                                                                         
(kliknij aby powiększyć...)
    782/11
    782/12
    782/47
    782/48
    782/49
    782/50
    782/51
    782/53
    782/55
    782/56
    782/57
    782/58
    782/59
    782/60
    782/61
    782/63
    782/64
    782/65
    782/66

 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska, pok. nr 16 lub pod nr telefonu:
74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64,
74 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 26.03.2009 r.
                                                                                                       

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.03.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/9
    80/10

    80/11
    80/12
    80/20
    80/21
    80/22

    80/23
    80/26
    80/27
    80/29
    80/30

    80/36
    80/37
    80/38
    80/39                                                                                          Mapka - garaże - ul. Ceglana
    80/40
                                                                                           (kliknij aby powiększyć...)
 
    
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 74 85-88-230, 74 85-88-233,
74 8587-164, 74 8587-165 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 26.03.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.03.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 4

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu:

    Lokal użytkowy - 1-go Maja 4

     
Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Rolnictwa
pod numerami tel. ( kierunkowy 0 74 ) 85 88 230, 85 88 233,
85 87164, 85 87 165 wew.29 lub w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie
bądź zgłosić się w pok. Nr 16 , II piętro Urzędu Miejskiego.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.03.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 621/9 o pow.0,1398 ha,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działka znajduje się blisko centralnej części miasta zabezpieczającą funkcję administracyjną
i handlowo-usługową dla miejscowej społeczności. Lokalizacja szczegółowa dobra.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci: energetycznej, wodociągowej, telefonicznej, kanalizacyjnej.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 621/9, ul. Polna

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 26.03.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.03.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    350/1
    350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 26.03.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 27.02.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:                                                     Mapka - ul. Spółdzielcza  
                            
                                                                                         
(kliknij aby powiększyć...)
    782/8
    782/9
    782/39
    782/40
    782/42
    782/43
    782/44
    782/45

 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska, pok. nr 16 lub pod nr telefonu:
74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64,
74 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 15.01.2009 r.
                                                                                                       

OGŁOSZENIE PRZETARGU

27.02.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    30/6
    30/7

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 27.02.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 27.02.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych, położonych w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. J. Bema i I. Kilińskiego
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

 
   460/5
    460/6

    460/7
    460/10
    460/12
     

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska, pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64, 74 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 27.02.2009 r.
Mapka - ul. J. Bema i I. Kilińskiego
(kliknij aby powiększyć...)      
                     

OGŁOSZENIE PRZETARGU

03.02.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/20 o pow.1,7874 ha, sklasyfikowanej jako
Ba- 1,5428 ha, N-0,13 ha,PsIII-0,1138 ha położonej w Pastuchowie,

- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/21 o pow.4,1348 ha, sklasyfikowanej jako
Tr- 1,2279 ha, Ls-0,52 ha, PS V-1,0769, S/PS III- 1,31 ha, położonej w Pastuchowie ,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr SW1S/00058769/5.


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 20/20, Pastuchów

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 03.02.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGÓW

 26.01.2009 r.

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207,poz 2108 z 2004 r.) podaję do publicznej wiadomości:


I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  P R Z E T A R G Ó W

- nr 241 o pow. 0,12 ha obręb Jaworzyna Śląska -

   [Wyniki przetargu]


OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/2 o pow. 190 m2,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności


DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 195/2, ul. Wolności

   
  
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 621/9 o pow.0,1398 ha,
położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Polnej,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działka znajduje się blisko centralnej części miasta zabezpieczającą funkcję administracyjną
i handlowo-usługową dla miejscowej społeczności. Lokalizacja szczegółowa dobra.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci: energetycznej, wodociągowej, telefonicznej, kanalizacyjnej.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 621/9, ul. Polna

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 16.01.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 513/1 o pow. 0,8463 ha

Działka sklasyfikowana jako RIIIb - 0,32 ha, RIVa-0,2964, RIVb-0,2275 ha,
położona w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska „ustala się przeznaczenie
całego terenu pod zabudowę produkcyjno – usługową”.

DO POBRANIA:
 
Ogłoszenie o przetargu, działka 513/1, ul. Świdnicka

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 858-82-33,
(74) 858-71-64, (74) 858-71-65 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 16.01.2009 r.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net

OGŁOSZENIE PRZETARGU

16.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonej,
położonej w BOLESŁAWICACH

DO POBRANIA:

     Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr: 

    350/1
    350/3

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34.
Jaworzyna Śląska, dnia 16.01.2009 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 15.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości nieuzbrojonych,
położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:                                                     Mapka - ul. Spółdzielcza  
                            
                                                                                         
(kliknij aby powiększyć...)
    782/11
    782/12
    782/47
    782/48
    782/49
    782/50
    782/53
    782/55
    782/56

    782/57
    782/58
    782/59
    782/61
    782/63
    782/64
    782/65
    782/66
 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska, pok. nr 16 lub pod nr telefonu:
74 858-82-30, 74 858-82-33, 74 858-71-64,
74 858-71-65 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 15.01.2009 r.
                                                                                                       

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 14.01.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową
DO POBRANIA:
 
    Ogłoszenia o przetargu, dot. działki nr:

    80/9
    80/10

    80/11
    80/12
    80/20
    80/21
    80/22

    80/23
    80/26
    80/27
    80/29
    80/30

    80/36
    80/37
    80/38
    80/39                                                                                          Mapka - garaże - ul. Ceglana
    80/40
                                                                                           (kliknij aby powiększyć...)
 
    
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 74 85-88-230, 74 85-88-233,
74 8587-164, 74 8587-165 wew. 34.
Strona internetowa: www.jaworzyna.net
Jaworzyna Śląska, dnia 14.01.2009 r.
 

statystyka

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |