WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi na nieruchomości

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 
OGŁOSZENIE PRZETARGU

27.07.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 217 o pow. 0,4363 ha oraz działka nr 220/1 o pow. 0,6580 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej. Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00079181/2. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie ogrodów działkowych (1ZD, 3ZD). Na fragmencie działki nr 220/1 znajdują się nasadzenia owocowe, nasadzenia drzew ozdobnych, krzewy, winorośla, żywopłot. Całość sadu wygrodzona ogrodzeniem siatkowym. Działka nr 217 porośnięta wysoką zaniedbaną trawą. Przez teren działek 220/1 i 217 przechodzą linie napowietrzne sieci energetycznej. Na działki zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, sprzedaż następuje łącznie z zawartą umową dzierżawy.


DO POBRANIA:
   
    ogłoszenie o przetargu
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.07.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej


położonej we wsi Bolesławice w granicach działki Nr 125/2 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00020126/1. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się : - budynek użytkowy wielofunkcyjny zrealizowany w zabudowie półzwartej przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego oznaczonego Nr 7. Budynek posiada dwie pełne kondygnacje nadziemne oraz częściową kondygnację strychu, na której również wydzielono pomieszczenia użytkowe. Pomieszczenie usytuowane na I piętrze obejmuje wysokością także kondygnację strychową. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z materiałów ceramicznych. Obiekt posiada dwupołaciowy dach płaski o konstrukcji drewnianej. Kubatura budynku 1960 m 3.Powierzchnia użytkowa budynku 412,91 m2. - wiata drewniana wolno stojąca o podstawowej konstrukcji drewnianej ze ścianami osłonowymi z trzech stron, pokryta dachem. Kubatura wiaty 135 m3. Powierzchnia zabudowy 41,08 m2. Działka 125/2 ,obręb Bolesławice znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem Bł.48.MN/U oraz we fragmencie na terenie drogi publicznej zbiorczej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDZ1/2.


DO POBRANIA:
   
    ogłoszenie o przetargu
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34


OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.07.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na
sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte 12/10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 4,57 % w działce Nr 115 o pow. 0,0251 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00023245/2.


DO POBRANIA:

   
    ogłoszenie o przetargu

 
     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.07.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na
sprzedaż nieruchomości rolnej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482 o pow. 1,4022 ha, położonej w Milikowicach
przy ul. Konstytucji 3-go Maja



DO POBRANIA:

   
    ogłoszenie o przetargu
 

     
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska
pok. nr 16 lub pod nr telefonu: (74) 85-88-230, (74) 85-88-233,
(74) 8587-164, (74) 8 587-165 wew. 34 w godzinach pracy Urzędu.


 
 

statystyka

 

 

 

|  /font>mapa BIP-u  |  do góry  |